Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày hết hạn
1 THE ASTON LUXURY RESIDENCE
2 Phú Điền Residences
3 Mỹ Khê Angkora Park