loader image

Thủ tục thực hiện hợp đồng giao dịch Bất động sản (nhà ở)

Giao dịch Bất động sản phân khúc nhà ở là việc mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyền quản lý nhà ở giữa các bên có nhu cầu và quyền lợi liên quan. Giao dịch nhà ở phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật về nhà ở và bất động sản để đảm bảo tính hợp pháp, an toàn và hiệu quả cho các bên.

Trong bài viết này, An Lạc Gia Estate sẽ giải quyết các thắc mắc của khách hàng về các thủ tục, hợp đồng cũng như thời gian có hiệu lực của các hợp đồng giao dịch Bất động sản phân khúc nhà ở.

Xem thêm: Điều kiện tham gia giao dịch Bất động sản nhà ở

Trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch Bất động sản (nhà ở)

Trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch Bất động sản (nhà ở)
Trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch Bất động sản (nhà ở)

Giao dịch Bất động sản (nhà ở) là một hoạt động pháp lý quan trọng, liên quan đến nhiều bên và có giá trị cao. Do đó, để thực hiện giao dịch này một cách hợp pháp và an toàn, người mua và người bán cần tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Dưới đây là những bước cơ bản mà bạn cần biết khi tham gia giao dịch nhà ở.

Bước 1: Kiểm tra thông tin về nhà ở trong giao dịch Bất động sản

Trước khi quyết định thực hiện giao dịch Bất động sản (nhà ở), bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin về tình trạng pháp lý, quyền sở hữu, diện tích, vị trí, giá cả, thuế phí và các ràng buộc liên quan của bất động sản đó. Bạn có thể yêu cầu người bán cung cấp các giấy tờ chứng minh như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế, hợp đồng mua bán hoặc chuyển nhượng trước đó (nếu có), hóa đơn thuế và các giấy tờ khác liên quan. Bạn cũng nên kiểm tra thực tế tình trạng của nhà ở trước khi thực hiện giao dịch Bất động sản để đảm bảo không có tranh chấp, tranh tụng, quy hoạch hay thiếu sót nào.

Bước 2: Thỏa thuận và lập hợp đồng giao dịch nhà ở

Sau khi kiểm tra thông tin và chọn được Bất động sản (nhà ở) phù hợp, bạn cần thỏa thuận với người bán về các điều khoản của giao dịch Bất động sản như giá cả, phương thức thanh toán, thời gian giao nhận, trách nhiệm của các bên và các điều khoản khác. Bạn nên lập hợp đồng giao dịch nhà ở bằng văn bản để ghi rõ các điều khoản đã thỏa thuận và có chữ ký của cả hai bên. Hợp đồng mua bán có thể được lập theo mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do các bên tự lập. Hợp đồng giao dịch Bất động sản phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nội dung, hình thức và điều kiện hợp lệ.

Trường hợp tổ chức tặng nhà tình nghĩa, tình thương thì chỉ cần lập văn bản trao tặng.

Bước 3: Đăng ký thực hiện thủ tục giao dịch Bất động sản và nộp thuế theo quy định

Đăng kí giao dịch và nộp thuế theo quy định của pháp luật về giao dịch Bất động sản (nhà ở)
Đăng kí giao dịch và nộp thuế theo quy định của pháp luật về giao dịch Bất động sản (nhà ở)

Sau khi lập hợp đồng giao dịch nhà ở, bạn cần mang hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký giao dịch Bất động sản và nộp thuế. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường tại nơi có bất động sản tọa lạc. Thời hạn để đăng ký thủ tục thực hiện giao dịch Bất động sản là trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng giao dịch nhà ở. Thuế phải nộp bao gồm thuế giao dịch nhà ở và thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Mức thuế giao dịch nhà ở là 2% trên giá trị giao dịch. Mức thuế thu nhập cá nhân là 2% trên lợi nhuận chênh lệch giữa giá bán và giá mua hoặc giá trị tài sản tính theo quy định của pháp luật.

Việc nộp hồ sơ sẽ được hai bên chủ động thỏa thuận chọn ra bên nộp đại diện, nếu mua của chủ đầu tư thì do chủ đầu tư nộp cho cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp bên mua chủ động tự nguyện làm thủ tục)

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất

Sau khi đăng ký giao dịch Bất động sản và nộp thuế, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất mới theo tên của người mua. Giấy chứng nhận này là căn cứ để bạn thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến bất động sản (nhà ở) của mình. Bạn cần lưu giữ giấy chứng nhận này cẩn thận và cập nhật các thông tin thay đổi khi có.

Hợp đồng về giao dịch Bất động sản (nhà ở)

Hợp đồng về giao dịch Bất động sản (nhà ở) là một loại hợp đồng pháp lý giữa người bán và người mua nhà ở. Hợp đồng giao dịch nhà ở này quy định các điều khoản và điều kiện về việc chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng và các trách nhiệm của các bên liên quan đến giao dịch. Hợp đồng này cũng là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người mua.

Nội dung hợp đồng giao dịch Bất động sản (nhà ở)
Nội dung hợp đồng giao dịch Bất động sản (nhà ở)
 • Thông tin về người bán và người mua, bao gồm tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, email và chữ ký của hai bên.
 • Thông tin về nhà ở và thửa đất gắn liền được giao dịch Bất động sản, bao gồm địa chỉ, diện tích, giá trị (trường hợp Nhà nước có quy định thì làm theo quy định nhà nước), tình trạng pháp lý, các giấy tờ liên quan và các thông tin khác theo yêu cầu của pháp luật. Trường hợp giao dịch Bất động sản là chung cư thì phải ghi chú rõ về khu vực sử dụng chung, diện tích thuộc sở hữu cá nhân, diện tích xây dựng sàn căn hộ, mục đích sử dụng của phần sở hữu/sử dụng chung trong khu chung cư theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.
Chú ý các cột móc thời gian trong hợp đồng giao dịch Bất động sản (nhà ở)
Chú ý các cột móc thời gian trong hợp đồng giao dịch Bất động sản (nhà ở)
 • Thời gian tiếp nhận/bảo hành nhà ở và phương thức thanh toán giá bán của nhà ở, bao gồm số tiền đặt cọc, số tiền thanh toán trước, số tiền thanh toán sau kí kết hợp đồng giao dịch nhà ở và các khoản phí khác (nếu có).
 • Quyền và nghĩa vụ của người bán và người mua trong quá trình giao dịch Bất động sản, bao gồm việc bàn giao nhà ở, chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh, giải quyết tranh chấp và các điều khoản khác theo thỏa thuận của hai bên.
 • Điều khoản về chấm dứt hợp đồng, bao gồm các trường hợp chấm dứt hợp đồng giao dịch nhà ở theo ý muốn của hai bên hoặc do vi phạm hợp đồng của một bên, các biện pháp xử lý khi chấm dứt hợp đồng và các quy định khác theo pháp luật.
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp trong quá trình giao dịch Bất động sản, bao gồm cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, phương thức giải quyết tranh chấp (thương lượng, trọng tài, tòa án) và các quy định khác theo pháp luật.
 • Thời gian ký kết hợp đồng và thời điểm hợp đồng giao dịch Bất động sản có hiệu lực
 • Chữ ký và ghi rõ họ tên, nếu là đại diện tổ chức thì phải có mộc (đã được kiểm định hợp pháp) của tổ chức và chức vụ của đại diện kí kết.

Công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm hợp đồng giao dịch Bất động sản (nhà ở) có hiệu lực

Công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm hợp đồng giao dịch Bất động sản (nhà ở) có hiệu lực
Công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm hợp đồng giao dịch Bất động sản (nhà ở) có hiệu lực

Hợp đồng giao dịch Bất động sản (nhà ở) là một loại hợp đồng có giá trị pháp lý cao, liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng của các bên tham gia. Do đó, việc công chứng, chứng thực hợp đồng là một bước quan trọng để bảo vệ lợi ích của các bên và phòng ngừa các tranh chấp phát sinh.

Các trường hợp giao dịch nhà ở đều phải được công chứng – chứng thực rõ ràng.

Trường hợp không cần công chứng giao dịch Bất động sản (trừ khi các bên yêu cầu):tổ chức trao tặng nhà tình thương/ tình nghĩa, mua bán/cho thuê nhà thuộc sở hữu của nhà nước, mua bán/cho thuê nhà ở xã hội hoặc nhà phục vụ mục đích tái định cư, góp vốn bằng trường hợp có một bên là tổ chức hoặc trường hợp nhà ở cho thuê/mượn, cho ở nhà và trường hợp chỉ ủy quyền quản lý. Thời điểm hợp đồng giao dịch nhà ở có hiệu lực do hai bên thỏa thuận, nếu không tự thỏa thuận thì thời điểm ký kết sẽ là thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng giao dịch Bất động sản (nhà ở) phải được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công chứng là việc xác nhận tính xác thực của nội dung và chữ ký của các bên trong hợp đồng bởi một công chứng viên. Chứng thực là việc xác nhận tính xác thực của chữ ký của các bên trong hợp đồng giao dịch nhà ở bởi một cán bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch Bất động sản không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là một điều kiện để hợp đồng có hiệu lực ngay tại thời điểm hoàn thành công chứng – chứng thực. Điều này có nghĩa là nếu hợp đồng không được công chứng hoặc chứng thực, hợp đồng giao dịch nhà ở sẽ không có giá trị pháp lý và không được coi là căn cứ để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên.

Vì vậy, khi ký kết hợp đồng giao dịch Bất động sản (nhà ở), các bên cần lưu ý đến việc công chứng, chứng thực hợp đồng để đảm bảo rằng hợp đồng có hiệu lực và được công nhận bởi pháp luật.

Mọi thông tin trên đều được tham khảo trong Luật Nhà ở 2014, được An Lạc Gia Estate tổng hợp và tóm tắt ý chính giúp độc giả dễ tiếp cận thông tin luật hơn. Hi vọng bài viết này mang lại những giá trị hữu ích cho bạn đọc.

can ho chung cu
Phân Biệt Được Diện Tích Tim Tường Và Diện Tích Thông Thủy

Ngày nay, Căn hộ chung cư đang là loại hình bất động sản được nhiều người lựa chọn nhờ những Read more

ban do quy hoach
Cách Kiểm Tra Và Đọc Bản Đồ Quy Hoạch Chính Xác Và Hiệu Quả Nhất

Hiện nay, khi mua bất động sản thì mọi người cần phải kiểm tra quy hoạch và đọc bản đồ Read more

chon huong dat hop tuoi hut tai loc may man
Chọn Hướng Đất Hợp Tuổi Hút Tài Lộc – May Mắn

Khi mua đất để ở hay để đầu tư thì mọi người cần quan tâm đến nhiều yếu tố như: Read more

kiem tra phap ly du an bat dong san 1
Cách kiểm tra pháp lý dự án Bất Động Sản khi giao dịch

Hồ sơ pháp lý dự án Bất Động Sản là một trong những yếu tố cần được quan tâm  trước Read more

 • CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN LẠC GIA ESTATE

 •  Trụ sở : 126 – 128 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Văn Phòng Đại Diện: 37 Nguyễn Chí Thanh, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.
 •  Số điện thoại: 0943 54 54 57
 •  Email: mail@anlacgiaestate.com
 •  Website : anlacgiaestate.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *