loader image

Series: Khánh Hòa trong tương lai (phần 6)

Phần 6 series Khánh Hòa trong tương lai nói về cách Khánh Hòa phân bổ đất đai, quy hoạch huyện – liên huyện, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và nguồn nước đồng thời kết hợp với kiểm soát và ứng phó thiên tai có thể xảy ra.

Xem thêm: Khánh Hòa (phần 1)

Xem thêm: Khánh Hòa (phần 2)

Xem thêm: Khánh Hòa (phần 3)

Xem thêm: Khánh Hòa (phần 4)

Xem thêm: Khánh Hòa (phần 5)

Cách phân bổ và phân chia đất đai Khánh Hòa

Phân án quy hoạch đất đai Khánh Hòa
Phân án quy hoạch đất đai Khánh Hòa

Để sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm và bền vững trong tương lai Khánh Hòa cần tuân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Khánh Hòa bảo đảm quốc phòng, an ninh luôn ở mức tiêu chuẩn. Phát triển nền tảng giáo dục và phương diện văn hóa – thể thao. Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo động lực cho sự phát triển Khánh Hòa. Khánh Hòa cần bố trí sử dụng đất hợp lý, phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đã được cấp tỉnh phân bổ.

Cách Khánh Hòa quy hoạch xây dựng huyện và các vùng liên huyện

Cách quy hoạch vùng huyện

Quy hoạch tổng thể 8 vùng sao cho phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển tổng thể tỉnh Khánh Hòa: Ninh Hòa (thị xã), 5 huyện gồm: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, Diện Khánh, Cam Lâm) và 2 thành phố (Nha Trang, cam Ranh).

Cách quy hoạch khu vực liên huyện Khánh Hòa

Phía Bắc: Thị xã Ninh Hòa thuộc ranh giới KKT Vân Phong và huyện Vạn Ninh.

Phía Nam: đô thị Cam Lâm và TP. Cam Ranh

Phía Tây: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và khu vực phía Tây thị xã Ninh Hòa.

Trung Tâm: TP. Nha Trang và phía Nam thị xã Ninh Hòa, huyện Duyên Khánh.

Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Khánh Hoà chủ trương kết hợp quản lý và sử dụng rừng, phòng tránh thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

Cách bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại Khánh Hòa

Khánh Hòa nỗ lực bảo vệ thiên nhiên và sự đa dạng sinh học của tỉnh
Khánh Hòa nỗ lực bảo vệ thiên nhiên và sự đa dạng sinh học của tỉnh

Phân vùng môi trường Khánh Hòa để bảo vệ

Phân vùng môi trường tỉnh Khánh Hòa theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng giới hạn chất thải và vùng khác để làm cơ sở cho triển khai các giải pháp về bảo vệ môi trường:

  • Vùng bảo vệ đặc biệt của Khánh Hòa: Khu dân cư nông thôn và thành thị có lượng nước mặn đảm bảo sử dụng vào việc nước sinh hoạt theo yêu cầu của pháp luật về tài nguyên nước, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ di tích văn hóa – lịch sử, vùng lõi của di sản thiên nhiên.
  • Vùng Khánh Hòa giới hạn chất thải: Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt, các khu đất ngập nước quan trọng, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại 4-5, khu du lịch dưới nước theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa. Các khu có tính nhạy cảm với môi trường và dễ ảnh hưởng bởi suy thoái môi trường cũng phải được bảo vệ.
  • Các khu khác thuộc vùng môi trường cần bảo vệ khác.

Các trạm, điểm trắc môi trường

Khánh Hòa nghiên cứu, xây dựng trạm, điểm quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn, điểm quan trắc môi trường ven biển, điểm quan trắc môi trường nước ngầm, quan trắc định kỳ môi trường đất, trạm quan trắc nước biển và hệ thống quan trắc môi trường không khí phù hợp với quy hoạch chuyên ngành mà Khánh Hòa đã phê duyệt.

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo khu vực

Khánh Hòa quy hoạch các khu: Khu có đa dạng sinh học cao (SHC) và những khu vùng đất ngập nước cao (ĐQT) và những khu bảo tồn đa dạng sinh học thấp (CQT) và hành lang đa dạng sinh học (HL), khu bảo tồn thiên nhiên (BT) và những khu bảo tồn đa dạng sinh học (CS).

Định hướng bảo vệ và tăng trưởng rừng

Bảo vệ và phục hồi hiệu quả nhất diện tích rừng Khánh Hòa tự nhiên còn lại. Duy trì và củng cố các khu rừng có chức năng đặc biệt. Rà soát điều chỉnh rừng phòng hộ thành rừng có chức năng đặc biệt. Khánh Hòa cần điều chỉnh bổ sung rừng phòng hộ ở nguồn gốc. Xây dựng các dự án đầu tư để bảo vệ và khôi phục rừng ven biển. Tập trung tạo ra các khu sản xuất gỗ lớn. Tạo ra các chuỗi sản xuất lâm nghiệp có giá trị cao cho toàn tỉnh Khánh Hòa. Cấp chứng chỉ rừng cho các doanh nghiệp lâm nghiệp,… Thực hiện các biện pháp lâm sinh để cải tạo rừng.

Khai thác và giữ gìn tài nguyên khoáng sản thuộc địa phận Khánh Hòa

Khai thác và giữ gìn tài nguyên khoáng sản thuộc địa phận Khánh Hòa
Khai thác và giữ gìn tài nguyên khoáng sản thuộc địa phận Khánh Hòa

Các khu không được khai thác khoáng sản hoặc chỉ được khai thác khoáng sản tạm thời theo các quyết định được Khánh Hòa duyệt và theo luật hiện hành.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản theo nguyên tắc phát triển bền vững và tăng trưởng xanh được cấp có thẩm quyền duyệt và tuân theo luật hiện hành. Khánh Hòa tập trung nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước.

Tỉnh thực hiện các quyết định và quy định của pháp luật về khu vực cấm và tạm cấm khai thác khoáng sản trên địa bàn. Các khu vực, trọng điểm mỏ khoáng của Khánh Hòa phải thực hiện quy trình khai thác theo đúng quan điểm “phát triển bền vững và tăng trưởng xanh” và đã qua phê duyệt và quy định của pháp luật về tìm kiếm, khai thác và chế biến khoáng sản. Khánh Hòa phải tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản theo quy định của Đảng, pháp luật, tận dụng tối đa nguồn đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng các dự án hạ tầng đô thị, giảm áp lực lên các bãi thải mỏ.

Phương án Khánh Hòa quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên nước và phòng chống, khắc phục thiệt hại do nước tạo ra

5 vùng tài nguyên nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Phân chia khu vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Khánh Hòa
Phân chia khu vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Khánh Hòa

-Vùng Vạn Ninh: 12 xã và huyện Vạn Ninh.

-Lưu vực sông Cái Ninh Hòa: toàn xã Ninh Hòa và 1 xã thuộc huyện Vạn Ninh.

-Lưu vực sống Cái Nha Trang: toàn TP. Nha Trang, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và 3 xã thuộc Cam Lâm.

-Cam Lâm – Cam Ranh: gồm toàn bộ thành phố Cam Ranh và 12 xã, trấn của huyện Cam Lâm.

-Vùng Tô Hạp: toàn huyện Khánh Sơn.

Phân bổ tài nguyên nước Khánh Hòa

Nguồn nước được Khánh Hòa ưu tiên phân bổ theo thứ tự: nước sinh hoạt, nước công nghiệp, nước nông nghiệp, nước du lịch, dịch vụ. Khi thiếu nước hoặc hạn hán, nguồn nước được Khánh Hòa đảm bảo cho sinh hoạt, còn lại được phân bổ cho các ngành khác theo tỷ lệ phù hợp và phụ thuộc vào phân vùng cấp nước.

Bảo vệ tài nguyên nước Khánh Hòa

Quản lý, phân bổ nguồn nước hài hòa, hợp lý giữa các ngành, tổ chức, cá nhân sử dụng nước, cung cấp đủ nước cho các ngành kinh tế trọng điểm của Khánh Hòa, ưu tiên nước cho sinh hoạt, công nghiệp có giá trị cao. Bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm, suy giảm, cạn kiệt, bảo vệ chức năng nguồn nước, Khánh Hòa tăng cường phòng chống và sửa đổi những hệ quả do nước gây trong khu vực tỉnh Khánh Hòa mục đích bảo vệ an ninh lâu dài về tài nguyên nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội Khánh Hòa.

Phòng chống và khắc phục thiệt hại do nước làm ra

Khánh Hòa quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên nước và phòng chống, khắc phục thiệt hại do nước tạo ra
Khánh Hòa quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên nước và phòng chống, khắc phục thiệt hại do nước tạo ra

Xây dựng, cải thiện mạng lưới quan trắc giám sát chất lượng nguồn nước. Tăng cường trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn của Khánh Hòa, xây dựng đê tường chắn lũ, hồ chứa điều tiết lũ, giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra tại các vùng thượng lưu, hạ lưu sông. Khánh Hòa cho nâng cấp và hoàn thiện đầu tư các công trình thuỷ lợi chống mặn và các công trình quản lý, khai thác có đủ năng lực và tăng diện tích che phủ rừng, Khánh Hòa đặc biệt chú ý đến rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ và nâng cao che phủ rừng phòng hộ nhằm chống khô hạn và nhiễm mặn. Nạo vét và nâng cấp các kênh xả thải và tiêu nước.

Chú trọng xây dựng nhà máy, trạm xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

Phương án phòng chống thiên tai, thích ứng và đối phó với biến đổi khí hậu tại Khánh Hòa

Phân vùng rủi ro thiên tai toàn tỉnh Khánh Hòa

Vạn Ninh là khu vực có rủi ro cao nhất Khánh Hòa về bão, áp thấp nhiệt đới, nắng nóng, hạn hán và mưa lớn.

Ninh Hòa, TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh và Cam Lâm là khu vực có rủi ro cao nhất Khánh Hòa về bão, áp thấp nhiệt đới, nắng nóng, hạn hán, mưa lũ, dâng biển, xâm nhập mặn.

Khánh Vĩnh, Khánh Sơn là khu vực có rủi ro thiệt hại cao do bão, áp thấp, nhiệt đới, nắng, hạn, hán gây ra.

Phương án kiểm soát rủi ro thiên tai, kịp thời đối phó với biến đổi khí hậu

Phương án phòng chống thiên tai, thích ứng và đối phó với biến đổi khí hậu tại Khánh Hòa
Phương án phòng chống thiên tai, thích ứng và đối phó với biến đổi khí hậu tại Khánh Hòa

Khánh Hòa xây dựng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn để giám sát , cảnh – dự báo khí tượng thủy văn nhằm phòng và chống thiên tai đồng thời ững phó với biến đổi khí hậu.

Xây dựng và cập nhật dữ liệu phòng chống thiên tai trên toàn tỉnh Khánh Hòa (xói lở bãi sông và tình hình ngập úng, cảnh báo lũ lụt ở vùng khô hạn và cảnh báo mưa bão)

Chuyển đổi cơ cấu giống cây con thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu nhằm giúp Khánh Hòa chủ động trong phòng chống thiên tai, xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật canh tác mới nhằm hướng tới mô hình sản xuất bền vững trong ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng mạng lưới cảnh báo, quản lý thiên tai trong nông lâm nghiệp.

Khánh Hòa thường xuyên thực hiện củng cố, tu bổ, nâng cấp và xây dựng các công trình phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn hồ, đập.

Xây dựng các kế hoạch tổ chức ứng phó thiên tai trong trường hợp có bão, lũ ngập hoặc các sự cố về hồ, đập, sạt lỡ, hạn hán xảy ra.

Phương án phát triển hạ tầng phòng, chống thiên tai tại Khánh Hòa. Đầu tư, nâng cấp các hồ chứa thượng nguồn kết hợp xây dựng quy trình vận hành để tăng cường năng lực cắt giảm lũ cho hạ du. Khánh Hòa sẽ nâng cao khả năng theo dõi, quan trắc thông tin về thiên tai trên lưu vực hồ đập và trên lưu vực sông suối.

Nạo vét và xây dựng các công trình phân lũ và tiêu nước. Củng cố, hoàn thiện hệ thống kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển, đáp ứng yêu cầu phòng chóng lũ, bão của Khánh Hòa nhằm bảo vệ dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp, kè kết hợp đường giao thông các sông thuộc lưu vực Cái Ninh Hòa và sông Cái Nha Trang.

Phần 7 của Series” Khánh Hòa trong tương lai sẽ cập nhất trong thời gian ngắn nhất có thể trên trang web chính thức của An Lạc Gia. Quý độc giả quan tâm theo dõi tại An Lạc Gia Estate – Kiến tạo giá trị phồn vinh.

thi truong bat dong san bat tang tro lai bat chap covid 19 250615
Khu đô thị Para Grus – Có nên đầu tư vào nhà phố biển?

Para Grus là phân khu đầu tiên của KN Paradise được giới thiệu ra thị trường. Hơn cả 1 dự Read more

Khu đô thị Paragrus
Bãi Dài Cam Ranh – Thiên đường du lịch trong tương lai

Nha Trang là thiên đường để trải nghiệm những bãi biển xanh trong như ngọc, những dải cát trắng mịn. Read more

Nikko Mori - Unique Villas
Dự án Parasol Cam Ranh – Dự án tầm cỡ quốc tế ra mắt trong quý lll/2021

Dự án Para Sol Cam Ranh là khu đô thị thứ 2 nằm trong siêu dự án KN Paradise – Read more

Pháp lý Động lực lớn nhất cho nhà đầu tư xuống tiền
Pháp lý – Động lực lớn nhất cho nhà đầu tư “xuống tiền”

Bên trên là bài đọc PHÁP LÝ - CƠ HỘI HAY THÁCH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN? Cùng Read more

  • CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN LẠC GIA ESTATE

  •  Trụ sở : 126 – 128 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Văn Phòng Đại Diện: 37 Nguyễn Chí Thanh, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.
  •  Số điện thoại: 0943 54 54 57
  •  Email: mail@anlacgiaestate.com
  •  Website : anlacgiaestate.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *