loader image

Series: Khánh Hòa trong tương lai (phần 7)

Khánh Hòa là một tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp. Để thực hiện quy hoạch phát triển tỉnh đến năm 2030, Khánh Hòa cần có những giải pháp nguồn lực hiệu quả và bền vững. Trong bài viết này, An Lạc Gia Estate sẽ giới thiệu về các giải pháp nguồn lực thực hiện quy hoạch của Khánh Hòa.

Xem thêm: Khánh Hòa (p1)

Xem thêm: Khánh Hòa (p2)

Xem thêm: Khánh Hòa (p3)

Xem thêm: Khánh Hòa (p4)

Xem thêm: Khánh Hòa (p5)

Xem thêm: Khánh Hòa (p6)

Các giải pháp vận động và phân bổ sử dụng vốn đầu tư hợp lý

Các giải pháp vận động và phân bổ sử dụng vốn đầu tư hợp lý
Các giải pháp vận động và phân bổ sử dụng vốn đầu tư hợp lý

Vốn đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Khánh Hòa. Tỉnh này cần huy động được nhiều nguồn vốn từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước. Một số giải pháp huy động vốn đầu tư có thể kể đến như sau:

 • Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và công bằng cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Cải thiện chỉ số năng lực quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh. Khánh Hoà triển khai hiệu quả một số dự án trọng điểm phát triển Khu Kinh tế Vân Phong năm 2023.
 • Khánh Hòa tận dụng các nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức quốc tế và trong nước để hỗ trợ các dự án có ý nghĩa xã hội, môi trường và bền vững.
 • Khánh Hòa khuyến khích các hình thức đầu tư công – tư, hợp tác xã hội công – tư để tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng và dịch vụ công.

Giải pháp về thể chế và chính sách để phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giải pháp về thể chế và chính sách để phát triển tỉnh Khánh Hòa
Giải pháp về thể chế và chính sách để phát triển tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa không chỉ cần phát triển riêng lẻ mà còn cần liên kết với các tỉnh lân cận và khu vực để tạo ra sức bật và hiệu quả cao hơn. Để làm được điều này, Khánh Hòa cần có những cơ chế và chính sách thúc đẩy liên kết phát triển.

 • Xây dựng và thực hiện các quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Vân Phong theo hướng liên kết với các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Lắk. Khánh Hòa cố gắng tạo ra không gian kinh tế liên tục và hiện đại từ ven biển đến miền núi.
 • Tham gia vào các mạng lưới du lịch quốc gia và quốc tế để khai thác tiềm năng du lịch của Khánh Hòa. Hợp tác với các doanh nghiệp du lịch uy tín để tổ chức các tour du lịch hấp dẫn cho khách trong và ngoài nước.
 • Thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa – xã hội – khoa học – công nghệ với các tỉnh bạn trong và ngoài nước. Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam và các quốc gia bạn tại Khánh Hòa.

Giải pháp để phát triển nguồn nhân lực

Giải pháp để phát triển nguồn nhân lực
Giải pháp để phát triển nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để xây dựng Khánh Hòa trong tương lai. Tỉnh này cần có một nguồn nhân lực đông đảo, chất lượng cao, sáng tạo và linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực có thể được triển khai như sau:

 • Xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao tới làm việc tại Khánh Hòa.
 • Kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, Khánh Hòa hướng tới mục tiêu tăng dần thời lượng thực hành, đảm bảo hạn chế được tình trạng lý thuyết suôn.
 • Đẩy mạnh công tác giáo dục – đào tạo từ mọi cấp học. Nâng cao chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Khánh Hòa sẽ tăng cường liên kết giữa giáo dục – đào tạo với doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động.
 • Thực hiện công tác bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Nhập khẩu các vaccine nằm trong danh mục mở rộng và cung cấp kịp thời cho người dân Khánh Hòa. Đảm bảo thực thi đúng chỉ định an toàn giao thông và phòng cháy – chữa cháy.

Giải pháp về môi trường thiên nhiên cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ

Giải pháp về môi trường thiên nhiên cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ
Giải pháp về môi trường thiên nhiên cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ

Môi trường là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Khánh Hòa. Tỉnh này cần bảo vệ môi trường trong các hoạt động kinh tế – xã hội, cải tạo phục hồi môi trường bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu và sự cố môi trường. Đồng thời, Khánh Hòa cần đổi mới công nghệ sản xuất và phát triển công nghệ môi trường để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Một số giải pháp về môi trường, khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa có thể được thực hiện như sau:

 • Triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hoà thời kỳ 2021 – 2025. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như nâng cao năng lực quản lý môi trường, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm suy thoái môi trường, bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tăng cường năng lực ứng phó, xử lý sự cố môi trường.
 • Thực hiện công tác quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật. Công khai kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa hàng tháng. Tăng cường sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu quan trắc môi trường.
 • Đẩy mạnh cải tiến quy trình quản lý và phát triển công nghệ môi trường. Hạn chế phát triển mới và có lộ trình cắt giảm bớt những cơ sở sản xuất tiêu tốn nhiều điện năng, tài nguyên và làm ô nhiễm môi trường sinh thái Khánh Hòa.
 • Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp xanh, sạch và thông minh. Khánh Hòa tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.
 • Tăng cường hợp tác với các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước để nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ mới trong bảo vệ môi trường Khánh Hòa.
 • Tập trung và tăng cường đầu tư cho các  hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu vượt mốc 2% chi ngân sách tỉnh đầu tư cho hoạt động phát triển khoa học và công nghệ. Khánh Hòa nỗ lực đẩy mạnh đa dạng hóa các nguồn ngân sách nhà nước cho mục phát triển khoa học công nghệ.
 • Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ của hoạt động phát triển khoa học – công nghệ, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, hướng tới tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế và giúp Khánh Hòa tiến tới những công đoạn làm ra giá trị gia tăng cao hơn nữa.

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về kiểm soát phát triển đô thị và du lịch

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về kiểm soát phát triển đô thị và du lịch
Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về kiểm soát phát triển đô thị và du lịch

Khánh Hòa là một tỉnh có sự phát triển đồng bộ giữa đô thị và nông thôn. Tỉnh này cần có những giải pháp quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn để tạo ra không gian sống xanh, sạch, đẹp và an toàn cho người dân.

 • Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-STNMT ngày 14/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh, đánh giá chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Thực hiện Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tham gia vào các mạng lưới quản lý đất đai quốc gia và quốc tế để hỗ trợ công tác quản lý đất đai của tỉnh.
 • Thực hiện QĐ số 05/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030. Khánh Hòa tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà ở.
 • Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TT ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa cháy và nổ trong điều kiện thời tiết bất lợi. Tăng cường kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ trong các khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch. Xây dựng và duy trì các hệ thống phòng cháy chữa cháy của Khánh Hòa hiện đại và hiệu quả.
 • Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-STNMT ngày 29/03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn. Gói thầu: “Thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Cấm – Suối Dầu”. Phối hợp với các doanh nghiệp du lịch để khai thác tiềm năng du lịch sinh thái của tỉnh.

Giải pháp triển khai thực hiện và tổ chức thực hiện quy hoạch

Giải pháp triển khai thực hiện và tổ chức thực hiện quy hoạch
Giải pháp triển khai thực hiện và tổ chức thực hiện quy hoạch

Để quy hoạch được thực hiện hiệu quả và bền vững, Khánh Hòa cần có những giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

 • Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết từng giai đoạn của quy hoạch. Phân công rõ ràng trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch. Khánh Hòa sẽ rà soát, điều chỉnh và xây mới các quy định quy hoạch chung.
 • Xúc tiến đầu tư bằng cách quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương , tập trung kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm từ nguồn vốn trong và ngoài nước.

Khánh Hòa là một tỉnh có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển kinh tế – xã hội trong tương lai. Để thực hiện quy hoạch phát triển tỉnh đến năm 2030, Khánh Hòa cần có những giải pháp nguồn lực toàn diện và hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu sáu giải pháp nguồn lực chính gồm: các giải pháp huy động, sử dụng vốn đầu tư; giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về môi trường, khoa học công nghệ; giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn; và giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

thi truong bat dong san bat tang tro lai bat chap covid 19 250615
Khu đô thị Para Grus – Có nên đầu tư vào nhà phố biển?

Para Grus là phân khu đầu tiên của KN Paradise được giới thiệu ra thị trường. Hơn cả 1 dự Read more

Khu đô thị Paragrus
Bãi Dài Cam Ranh – Thiên đường du lịch trong tương lai

Nha Trang là thiên đường để trải nghiệm những bãi biển xanh trong như ngọc, những dải cát trắng mịn. Read more

Nikko Mori - Unique Villas
Dự án Parasol Cam Ranh – Dự án tầm cỡ quốc tế ra mắt trong quý lll/2021

Dự án Para Sol Cam Ranh là khu đô thị thứ 2 nằm trong siêu dự án KN Paradise – Read more

Pháp lý Động lực lớn nhất cho nhà đầu tư xuống tiền
Pháp lý – Động lực lớn nhất cho nhà đầu tư “xuống tiền”

Bên trên là bài đọc PHÁP LÝ - CƠ HỘI HAY THÁCH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN? Cùng Read more

 • CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN LẠC GIA ESTATE

 •  Trụ sở : 126 – 128 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Văn Phòng Đại Diện: 37 Nguyễn Chí Thanh, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.
 •  Số điện thoại: 0943 54 54 57
 •  Email: mail@anlacgiaestate.com
 •  Website : anlacgiaestate.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *