loader image

Các trường hợp và đối tượng miễn/giảm thuế đất

Bên cạnh vấn đề thuế đất, việc miễn/giảm thuế đất cũng rất được quan tâm. Có nhiều đất được miễn/giảm thuế theo quy định của nhà nước. Một số đối tượng cụ thể cũng được xét duyệt miễn giảm thuế đất theo đúng quy định. Vậy các trường hợp và đối tượng nào được miễn giảm thuế đất? Cùng An Lạc Gia Estate tìm hiểu đôi chút về luật Đất đai và các vấn đề liên quan đến thuế đất nhé!

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất

Những loại đất được miễn thuế

Các loại đất được miễn thuế sử dụng đất
Các loại đất được miễn thuế sử dụng đất

Theo quy định của pháp luật, có một số loại đất được miễn thuế sử dụng đất, bao gồm:

Theo bộ luật hiện hành về thuế sử dụng đất thì những loại đất được miễn thuế đất là:

 • Miễn thuế thuê đất đối với đất không sử dụng vào mục đích nông, lâm nghiệp bao gồm đất trồng rừng và cây công nghiệp.
 • Miễn thuế thu nhập đất đối với đất trồng cây lâu năm chuyển sang trồng mới và đất trong cây trồng nước hàng năm chuyển sang đất trồng cây lâu năm và đất trồng rừng sản xuất có thời hạn sử dụng cộng dồn 3 năm tính từ ngày có hiệu lực.
 • Đất khai hoang là đất chưa bao giờ dùng vào sản xuất hoặc đã bị bỏ hoang ít nhất 5 năm tính đến thời điểm khai hoang chưa đưa vào sản xuất, nếu trồng cây hằng năm được miễn thuế hằng năm (đất miền núi, đầm lầy và lấn biển được miễn thuế 7 năm). Nếu trồng cây công nghiệp được miễn thuế sử dụng đất cả quá trình xây dựng cộng thêm 3 năm tính đến thời điểm ban đầu có thu nhập (đất miền núi, đầm lầy và lấn biển được cộng thêm 6 năm). Nếu trồng các loại cây lâu năm thu hoạch 1 lần thì kể từ khi thu hoạch mới phải nộp thuế bằng 4% giá trị sản lượng quy hoạch.

Lưu ý: đất bãi bồi ven sông, ven biển đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản dùng vào sản xuất được ngay, đất do đốt nương rẫy để sản xuất sẽ không được coi là đất khai hoang và không được miễn thuế sử dụng đất.

Đất khai thác sử dụng bằng nguồn kinh phí Nhà nước sử dụng cho sản xuất Nông nghiệp, nếu trồng cây lâu năm tại khu đất lấn biển ở miền núi và đầm lầy sẽ được miễn 3 năm thuế sử dụng đất và tại các vùng lân cận sẽ được miễn 2 năm. Đối với trồng cây lâu năm kể cả vừa xây dựng lại (trừ cây lấy gỗ)  sẽ được miễn thuế thời gian xây dựng cơ bản cộng thêm 1 năm (các khu vực đất miền núi, đầm lầy hoặc lấn biển thì được tăng thêm 2 năm)

Nếu hết thời hạn miễn thuế sử dụng đất mà các hộ gia đình, cá nhân vẫn còn khó khăn thì được xét giảm 50% theo thời gian quy định nhất định.

Đây là những loại đất được miễn thuế sử dụng đất theo quy định hiện hành của Chính phủ gồm chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất. Tuy nhiên, các loại đất này chỉ được miễn thuế trong thời hạn và điều kiện do pháp luật quy định. Ngoài ra, các loại đất này cũng phải tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng đất của Nhà nước.

Miễn thuế khi có thiên tai, dịch bệnh

Trường hợp giảm do thiên tai dịch họa
Trường hợp giảm do thiên tai dịch họa

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều thiên tai và dịch bệnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. Trước tình trạng khó khăn trên, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với nông dân, trong đó có chính sách miễn thuế sử dụng đất đối với những vùng chịu tác động từ thiên tai và lũ lụt.

Trường hợp 1: Thiệt hại từ 10% đến thấp hơn 20% sẽ được giảm thuế sử dụng đất dựa trên mức độ thiệt hại

Trường hợp 2: Thiệt hại từ 20% đến thấp hơn 30% sẽ được giảm 60% thuế sử dụng đất

Trường hợp 3: Thiệt hại từ 30% đến thấp hơn 40% sẽ được giảm thuế sử dụng đất lên đến 80%

Trường hợp 4: Thiệt hại ước tính trên 40% sẽ được miễn 100% thuế sử dụng đất

Mức thiệt hại tương ứng mức miễn giảm thuế sử dụng đất được xác định dựa trên cơ sở lấy sản lượng thu hoạch thực tế ở mỗi mùa vụ so sánh với sản lượng thu hoạch tính theo năng suất tham khảo khi phân hạng đất tính thuế.

Thời hạn miễn thuế sử dụng đất là 12 tháng kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xác định diện tích đất bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Trường hợp thiên tai, dịch bệnh kéo dài hơn 12 tháng, thì thời hạn miễn thuế sử dụng đất được gia hạn tương ứng.

Những đối tượng được miễn thuế sử dụng đất

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình chuyển định cư đến vùng kinh tế mới

Đối tượng miễn giảm thuế sử dụng đất hộ gia đình vừa đến vùng kinh tế mới
Đối tượng miễn giảm thuế sử dụng đất hộ gia đình vừa đến vùng kinh tế mới

Một trong những chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với những hộ gia đình chuyển định cư sang vùng kinh tế mới là miễn thuế sử dụng đất. Đây là một biện pháp nhằm khuyến khích người dân tham gia vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của các vùng mới, góp phần giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập và đời sống giữa các vùng.

Theo quy định hiện hành, những hộ gia đình chuyển định cư sang vùng kinh tế mới được miễn thuế sử dụng đất:

 • Đất được giao phải tiến hành khai hoang để hoạt động sản xuất nông nghiệp, diện này được miễn thuế theo quy định tại Điều 14 Nghị định 74- CP và cộng thêm 2 năm.
 • Đất nông nghiệp dùng để trồng cây hàng năm được miễn thuế sử dụng đất 2 năm, thời gian được tính kể từ ngày nhà nước giao đất cho hộ gia đình vừa chuyển đến vùng kinh tế mới sinh sống. Nếu đất dùng để trồng cây lâu năm thì thời hạn miễn thuế sử dụng đất được tính theo quy định và cộng thêm 2 năm.

Những đối tượng được miến thuế sử dụng đất khác

Một số đối tương khác được miễn giảm thuế sử dụng đất
Một số đối tương khác được miễn giảm thuế sử dụng đất

Những đối tượng được giảm thuế sử dụng đất là một vấn đề quan trọng mà nhiều người quan tâm. Theo quy định hiện hành, những đối tượng được giảm thuế sử dụng đất, bao gồm:

 • Miễn giảm thuế cho các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp ở các miền núi, biên giới, hải đảo, vùng cao và các hộ gia đình thuộc dân tộc thiểu số đời sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn:

+ Hộ nông dân sản xuất ở các vùng điều kiện thấp: sườn núi, đảo xa đất liền, ruộng bậc thang không thể cày bừa bằng trâu bò sẽ được miễn thuế sử dụng đất.

+ Hộ nông dân thuộc dân tộc thiểu số sống nơi hẻo lánh, nhiều nguy hiểm.

+ Hộ nông dân thuộc dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn, gặp tai nạn bất ngờ, gia đình có nhiều người bệnh nặng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng Việt Nam.

 • Miễn giảm thuế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình là người tàn tật, già yếu không nơi nương tựa:

+ Chủ hộ là người trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật không thể gánh vác kinh tế gia đình.

+ Người tàn tật già yếu, cô đơn không có gia đình cũng được miễn giảm thuế sử dụng đất.

 • Miễn giảm thuế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình nộp thuế theo diện có thương binh hạng 1/4, 2/4, bệnh binh hạng 1//3, 2/3.
 • Hộ gia đình liệt sỹ được miễn thuế sử dụng đất là hộ gia đình có người được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định hiện hành.
 • Mức giảm tối đa không được quá 50% và diện tích xét miễn giảm thuế sử dụng đất không được vượt quá hạn mức quy định tại Điều 44 của Luật Đất đai.

Miễn/giảm thuế sử dụng đất là một biện pháp của Nhà nước nhằm khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động có ích cho xã hội và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc miễn/giảm thuế sử dụng đất cũng cần được thực hiện công khai, minh bạch và kiểm tra, giám sát chặt chẽ để tránh lãng phí và thất thoát ngân sách. Hi vọng bài viết này của An Lạc Gia Estate đã mang đến cho các quý độc giả những thông tin có giá trị.

thi truong bat dong san bat tang tro lai bat chap covid 19 250615
Khu đô thị Para Grus – Có nên đầu tư vào nhà phố biển?

Para Grus là phân khu đầu tiên của KN Paradise được giới thiệu ra thị trường. Hơn cả 1 dự Read more

Khu đô thị Paragrus
Bãi Dài Cam Ranh – Thiên đường du lịch trong tương lai

Nha Trang là thiên đường để trải nghiệm những bãi biển xanh trong như ngọc, những dải cát trắng mịn. Read more

Nikko Mori - Unique Villas
Dự án Parasol Cam Ranh – Dự án tầm cỡ quốc tế ra mắt trong quý lll/2021

Dự án Para Sol Cam Ranh là khu đô thị thứ 2 nằm trong siêu dự án KN Paradise – Read more

Pháp lý Động lực lớn nhất cho nhà đầu tư xuống tiền
Pháp lý – Động lực lớn nhất cho nhà đầu tư “xuống tiền”

Bên trên là bài đọc PHÁP LÝ - CƠ HỘI HAY THÁCH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN? Cùng Read more

 • CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN LẠC GIA ESTATE

 •  Trụ sở : 126 – 128 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Văn Phòng Đại Diện: 37 Nguyễn Chí Thanh, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa.
 •  Số điện thoại: 0943 54 54 57
 •  Email: mail@anlacgiaestate.com
 •  Website : anlacgiaestate.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *